Dorpshuis De Nije Warf

Telefoon 0511 42 19 87

Openingstijden:
Zondags gesloten
Maandag t/m zaterdag: vanaf 17.00 uur
Keuken open: vanaf 17.00 uur
Nije Warf op facebook

info: De Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond C.P.B.

Bijgewerkt op vrijdag 28 oktober 2011

nijewarf-5012-klein.jpgDe grondslag van de C.P.B. is Gods Woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting. Doelstelling is werkzaam zijn in het belang van de leden op het terrein van gezin, arbeidssituatie en samenleving. Vergaderingen zijn 1 keer per maand op de donderdagavond in de Nije Warf. In deze vergaderingen komt de doelstelling van de Bond zoveel mogelijk aan de orde. Contributie is € 18.00 per seizoen. Een gezellige dagtocht besluit het seizoen. Nieuwe leden zijn van harte welkom, en kunnen zich aanmelden bij de secretaresse.

terug naar overzicht