Dorpshuis De Nije Warf

Telefoon 0511 42 19 87

Openingstijden:
Zondags gesloten
Maandag t/m zaterdag: vanaf 17.00 uur
Keuken open: vanaf 17.00 uur
Nije Warf op facebook

Stand van zaken februari 2014

zaterdag 22 februari 2014

Sinds september 2013 runt Ate Meindertsma het dorpshuis als nieuwe beheerder. Omdat wij als bestuur hierover regelmatig vragen krijgen, vermelden wij nog even in het kort hoe de gang van zaken in grote lijnen werkt.

warf logoStichting Dorpshuis de Nije Warf blijft zelfstandig opereren en verpacht het horecagedeelte aan de beheerder. Andere inkomsten zijn huur (van zalen, Peuterspeelzaal en sportzaal). De belangrijkste inkomsten voor de Stichting zijn dus de pacht en diverse zaalhuren. Daarnaast worden er door de Activiteiten- en Evenementencommissie dingen georganiseerd waar Stichting Dorpshuis De Nije Warf geheel of gedeeltelijk de opbrengst van ontvangt.

activiteiten-WarfVoor het huren van de sportzaal of een zaal in de Nije Warf voor bv. een vergadering, bijeenkomst van familie of buurtvereniging, een dart-, klaverjas-of biljartavondje in de bar, informatie over catering of andere verzoeken, vragen, ideeën, of een offerte, kunt u contact opnemen met Ate Meindertsma.

De geplande activiteiten en bijeenkomsten in de Nije Warf kunt u vinden bij de Agenda.

Nogmaals willen we benadrukken dat het dorpshuis beslist niet zonder vrijwilligers kan bestaan: Vrijwilligers blijven het (financiële) verschil maken, hun inzet draagt direct bij aan een meer-opbrengst voor de Nije Warf en dus het blijven voortbestaan van ons dorpshuis!

Vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid, voor nu en in de toekomst.

freonen-pngOok dank aan het bestuur en leden van de vereniging ‘Freonen fan de Nije Warf’, de officiële oprichting is ondertussen een feit. Het feit dat er al ruim 100 leden zijn, doet ons goed en geeft vertrouwen voor de toekomst. Wilt u meer informatie of misschien wel Freon worden, stuur uw bericht naar: freonen@nijewarf.nl

Nu we weer in rustiger vaarwater terecht komen, hopen we dat er nog een aantal dorpsgenoten zijn die het aandurven ons bestuur te komen versterken.

WIE OH WIE komt ons helpen?

Voor informatie over en/of opgave als bestuurslid, kunt u contact opnemen met Marten Faber via telnr: 0511- 422 544 of mail: ma.faber@knid.nl

Terug naar nieuws